Bibliografitë

Bibliografitë personale

Të autorëve, njësitë bibliografike të të cilëve janë të përpunuara në sistemin COBISS

Bibliografitë e serialeve

Për serialet, artikujt e të cilave janë të përpunuara në sistemin COBISS
20

tezat më të reja të doktoratës

  20

  tezat më të reja të masterit

   20

   temat më të reja të diplomës

    KONTAKTI

    Telefoni: +355 (0)68 200 15 49
    E hënë – e premte 08:00 – 16:00
    E-mail: sherbimi@al.cobiss.net