Bibliografitë

Bibliografitë personale

Të autorëve, njësitë bibliografike të të cilëve janë të përpunuara në sistemin COBISS

Bibliografitë e serialeve

Për serialet, artikujt e të cilave janë të përpunuara në sistemin COBISS
20

tezat më të reja të doktoratës

    20

    tezat më të reja të masterit

      20

      temat më të reja të diplomës

        KONTAKTI

        Telefoni: +355 (0)68 200 15 49
        E hënë – e premte 08:00 – 16:00
        E-mail: sherbimi@al.cobiss.net