Qendra për thirrje: +355 (0)68 200 15 49
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: sherbimi@al.cobiss.net