COBISS Lib logo
Mbështetja softuerike për procedurat e pasurimit me monografi, seriale dhe burime elektronike, përpunimin e të dhënave për koleksionet e bibliotekës, ekzekutimin e procedurave të huazimit dhe të huazimit ndërbibliotekar, përgatitjen e raporteve të ndryshme, statistikave …
COBISS Cat - Lidhu
Gjenerata e re programit për katalogim.
E-manualët

E-manualët

Formati COMARC, programi COBISS3, udhëzimet, përditësimet...
dCOBISS

dCOBISS

Repositori digjital COBISS
  • Aplikacioni i ri për ruajtjen e përmbajtjeve digjitale
Pajisjet e rekomanduara

Pajisjet e rekomanduara

Programi, interneti, printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manualë dhe tabelat për nënshkrim, lexuesit RFID, instalimi i programit...
Shërbimi COBISS Shqiptar

Shërbimi COBISS Shqiptar

  • Aktivitete
  • Të dhënat për kontakt

KONTAKTI

Telefoni: +355 (0)68 200 15 49
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: sherbimi@al.cobiss.net

COBISS Lib