E-manualët

Formati COMARC, programi COBISS3, udhëzimet, përditësimet...
dCOBISS

dCOBISS

Repositori digjital COBISS
  • Aplikacioni i ri për ruajtjen e përmbajtjeve digjitale

Pajisjet e rekomanduara

Programi, interneti, printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manualë dhe tabelat për nënshkrim, lexuesit RFID, instalimi i programit...

Shërbimi COBISS Shqiptar

  • Aktivitete
  • Të dhënat për kontakt

KONTAKTI

Telefoni: +355 (0)68 200 15 49
E hënë – e premte 08:00 – 16:00
E-mail: sherbimi@al.cobiss.net